sv. 23 | [Rozhledy politické] [1896]

Nadšený klid v politice vnitřní – Nár. Listy o vnitřní nepevnosti strany mladočeské – Mladočeši a pokrokáři – Moravané přistoupí k mladočechům – Volební program hr. Badeniho – Co hnije, ať dohnije! – Mladočeši a hr. Badeni – Hr. Coudenhove – Polsko-český úspěch pro Slezsko – Hr. Badeni vůči levici antisemitou – Také vůči parlamentu – † dr. Ante Starčević – Spory oposičních frakcí chorvátských
  • Naše doba 3, 1895–1896, č. 6, 20. 3. 1896, s. 534–537. Rubrika: Rozhledy politické. Podepsáno: S.