sv. 23 | Dělnická akademie [1896]

  • Naše doba 4,1896–1897, č. 2, 20.11. 1896, s. 137–146. Podepsáno: T. G. Masaryk. Přetištěno in: Masarykův sborník I, 1924–1925, č. 4, 10. 11. 1925, s. 321–329.