sv. 23 | Naše doba [1896]

  • Naše doba 4, 1896–1897, č. 1,20. 10. 1896, s. 1. Nepodepsáno.