sv. 23 | [Úvahy a kritiky] [1896]

texty: Dr. J Kaizl, České myšlenky – T. G. Masaryk, Jan Hus. Naše obrození a naše reformace – Dr. Bedřich Pacák, Črty k upravení poměrů jazykových v Království českém – Dr. Karel Kramář, České státní právo. – Dr. J. Fořt, Jádro otázky rakousko-uherského vyrovnání – Karel Adámek, Vývoj živnostenské otázky na sněmě Království českého
  • Naše doba 3, 1895–1896, č. 8, 20. 5. 1896, s. 759–761; rubrika: Úvahy a kritiky.