sv. 23 | [Úvahy a kritiky] [1896]

texty: Luisa Ziková, Spodní proudy – Osoby a věci v Charvatsku. Napsal Ignát Hořica – Dělnictvo, jeho práva a povinnosti. Dle platných zákonů a nařízení upravil JUDr. Veselý – Všeobecný slovník právní. Příruční slovník práva soukromého i veřejného zemí na radě ř. zastoupených se zvláštním zřetelem na nej novější zákonodárství a poměry právní zemí koruny České, pořádá JUDr. Fr. X. Veselý – Mikuláš Aleš. Díl I.
  • Naše doba 3, 1895–1896, č. 6, 20. 3. 1896, s. 561, 568–569; rubrika: Úvahy a kritiky.