sv. 23 | O nynější filozofii evoluční [1896]

  • O nynější filozofii evoluční. Praha, Společnost pro vědy státní a sociální (Zprávy Společnosti pro vědy státní a sociální, sv. 1) 1896, 45 s. S podtitulem: Ve schůzi dne 13. ledna 1896 referoval prof. dr. T. G. Masaryk.