sv. 23 | Upozornili jsme své čtenáře [1896]

  • Čas 10, 1896, č. 18, 2. 5., s. 273–275, ač. 19, 9. 5., s. 289–291. Nepodepsáno. [Uveřejněno jako úvodník ve dvou číslech s datací V Praze 1. května 1896 a V Praze 8. května 1896; na ko­nečné stylizaci textu se velmi pravděpodobně podílel Jan Herben.]