sv. 23 | [Rozhledy politické] [1896]

Spory pro Husův pomník – Betlémské náměstí je „zastrčené“ a je pouze „plácek“ – Mladočeský antisemitismus – Mladočeská strana Havlíčka neoslavila – Sjezdy učitelské a katolický – Dr. Rieger a vyrovnání s Maďary – Hierarchie konečně proti církevní maďarizaci Protimaďarská schůze v Paříži
  • Naše doba 3, 1895–1896, č. 11,20. 8. 1896, s. 1016–1018. Rubrika: Rozhledy politické. Podepsáno: S.