Texty TGM


Bericht des Immunitätsausschusses über die Auslieferung T. G. Masaryk [19. 12. 1913]

Schůze prof. Masaryka [1913]
  • Palacký (dříve Valašské noviny), 7, 1913, č. 41, s. 1, 10. 10. Nepodepsáno.

Bericht des Immunitätsausschusses über die Auslieferung T. G. Masaryk [28. 11. 1913]

Pilný návrh na poskytnutí státní podpory obci Rouštka [13. 6. 1913]

Z řeči prof. Tomáše Garrigua Masaryka na veřejné schůzi politického klubu České strany pokrokové 11. dubna [11. 4. 1913]
  • Čas, 27, 1913, č. 100, s. 2–3, 13. 4. Nepodepsáno.

Prof. Masaryk o rituální pověře [1913]
  • Čas, 27, 1913, č. 324, s. 4, 25. 11.; č. 325, s. 3–4, 26. 11.; č. 329, s. 2–3, 30. 11. Nepodepsáno.

Proti absolutismu. Manifestace sociálně demokratická na Žofíně [1913]
  • Čas, 27, 1913, č. 184, s. 2–3, 7. 7. Nepodepsáno.

Interpelace min. spravedlnosti ve věci konfiskace knihy J. Rokyty [17. 6. 1913]

Obecní volby v Praze [1913]
  • Čas – Pondělník, 27, 1913, příloha Času k č. 296, s. 1–2, 28. 10. Nepodepsáno.

Přechod ze střední školy na školu vysokou [1913]
  • MASARYK, T. G. – ODSTRČIL, B. Přechod ze střední školy na školu vysokou: Dvě přednášky pro abiturienty a mladé akademiky. [Text T. G. Masaryka Přechod ze střední školy na školu vysokou je na s. 5–18; text B. Odstrčila Několik filozofických výhledů do života akademického je na s. 19–48.] Praha, Stud[entská] revue, 1913, 48 s.
    MASARYK, T. G. Přechod ze střední školy na školu vysokou: Přednáška pro abiturienty a mladé akademiky. Praha: Studentská organizace nár[odně] dem[okratická], 1919, 14 s., 2. autorizované vydání.