Texty TGM


Uznání prezidenta republiky vojsku [1933]
  • Uznání prezidenta republiky vojsku. Lidové noviny, 41, 1933, č. 543, s. 1–3, 30. 10. Otištěno též: Prezident děkuje armádě. Národní osvobození, 10, 1933, č. 254, s. 1, 31. 10., a v dalších československých listech.

Prezidentův příspěvek do alba pařížské společnosti Les Amitiés Internationales [1933]
  • A ÚTGM-CD33, tři strojopisné verze prezidentova příspěvku, poslední datovaná 25. 3. 33, její poslední věta doplněná rukopisem T. G. Masaryka. Tiskneme poslední verzi kon­ceptu z 25. 1. 1933.

Prezident Masaryk o vývoji demokracie [1933]
  • Prezident Masaryk o vývoji demokracie. Lidové noviny, 41, 1933, č. 307, s. 3, 20. 6.

Demokracie stále žije [1933]
  • Demokracy Still Lives, Says Masaryk. New York Times – Magazine, 83, 1933, č. 27 686, s. 3 a 22, 12. 11.

Prezident Masaryk o Maďarech v republice [1933]
  • Prezident Masaryk o Maďarech v republice. Lidové noviny, 41, 1933, č. 87, s. 5, 17. 2. Otištěno též: Kulturní poslání a možnosti našich Maďarů. Národní osvobození, 10, 1933, č. 41, s. 3, 17. 2.

Novoroční vzkaz prezidenta republiky československé mládeži [1933]
  • Novoroční vzkaz prezidenta republiky československé mládeži. Národní osvobo­zení, 10, 1933, č. 306, s. 1, 31. 12. Otištěno též: Co očekávám od mladé generace. Mladý venkov, 13, 1933, č. 1, s. 1, 5. 1. 1934, a v dalších československých listech.