Texty TGM


Masarykova odpověď deputaci sjezdu Československé strany agrární [1919]
  • Prezident republiky českému venkovu. Venkov, 14, 1919, č. 102, s. 7–8, 30. 4. Otiš­těno též: Vysoce politický projev prezidenta Masaryka zastupitelstvu České strany agrární. Národní listy, 59, 1919, č. 102, s. 2, 30. 4., a v dalších československých listech. Přetištěno: Kratochvíl, c. d., s. 51–52. Tiskneme s naším titulkem.

Prezident o důstojnících v demokratickém vojsku [1919]
  • Prezident o důstojnících v demokratickém vojsku. Československý legionář, 1, 1919, č. 19, s. 1—2, 16.4. Otištěno též: Prezidentova řeč ve vojenské škole. Národní listy, večerní vydání, 59, 1919, č. 88, s. 1, 17. 4., a v dalších československých listech. Přetiště­no: Kratochvíl, c. d., s. 37–43.

Prezident Masaryk o úkolech Akademie práce [1919]
  • Prezident Masaryk Akademii práce. Venkov, 14.1919, č. 303, s. 4, 30.12. – Podepsán T. G. Masaryk. Otištěno též: Prezident Masaryk Akademii práce. Právo lidu, 28, 1919, č. 303, s. 7, 30. 12., a v dalších československých listech. Přetištěno: Kratochvíl, c. d., s. 62–63.

Prezidentův dopis Univerzitě Komenského [1919]
  • A ÚTGM, f. TGM-L, kr. 36. Připravený strojopisný koncept dopisu Univerzitě Komenské­ho prezident v podstatě škrtnul až na první a poslední větu dopisu, text pak formuloval stručně sám. Rukopis Masarykův na konceptu dopisu tužkou, podpis chybí, datováno 12.12.1919. Tiskneme tento text s naším titulkem.

Zahájení výstavy Náš odboj [1919]
  • Úvod ke katalogu výstavy Náš odboj. Památník národního odboje, Praha, MNO 1920.

Prezident republiky paní Naděždě Kramářové [1919]
  • Prezident republiky paní Naděždě Kramářové. Národní listy, večerní vydání, 59, 1919, č. 6, s. 1, 9. 1. Otištěno též: Projev prezidenta republiky pí. Naděždě Kramářové. Venkov, 14, 1919, č. 9, s. 3, 10.1., a v dalších československých listech.

Odpověď prvnímu vyslanci Spojených států při nástupní audienci [1919]
  • Prezidentovo poselství čs. armádě na Sibiři. Národní listy, 59, 1919, č. 140, s. 1, 15. 6. Otištěno též: Masarykovo poselství sibiřské armádě československé. Právo lidu, 28, 1919, č. 140, s. 3, 15. 6., a v dalších československých listech. Přetištěno; Kratochvíl, c. d., s. 44.

Rozhovor prezidenta pro madridský časopis La Correspondencia de España [1919]
  • A ÚTGM, f.TGM-L, kr. 35. Španělský text rozhovoru a český překlad (MZV). Podle zprá­vy čs. vyslanectví v Madridě, časopis La Correspondencia de Espaňa od 25. 9. přestal vycházet. Tiskneme podle oficiálního překladu s naším titulkem. Ohlas v čs. tisku nebyl zaznamenán.

Rozhovor pro švýcarský list Tribune de Genève [1919]
  • En Tchéco-Slovaquie (část IV). Tribune de Geněve, 41, 1919, č. 193, s. 3, 20. 8. Pre­zident Masaryk o podunajské federaci. Národní listy, 59, 1919, č. 199, s. 2, 23. 8. Otiš­těno též: Konfederace podunajská. Právo lidu, 28, 1919, č. 199, s. 2, 23. 8., a v dalších československých listech.

K tragickému úmrtí ministra Milana Rastislava Štefánika [1919]
  • K tragickému úmrtí ministra Milana Rastislava štefánika. Národní listy, 59, 1919, č. 101, s. 1, 5. 5. Telegram prezidenta Masaryka generálově matce, české slovo, večer­ní vydání, 11, 1919, č. 101, s. 2, 7. 5. – Podepsán Masaryk.