Texty TGM


Kolem prezidentova novoročního projevu [1922]
  • Kolem prezidentova novoročního projevu. Čas, 32, 1922, č. 19, s. 1–2, 22. 1. Podepsáno Dr. J. K.

List paní Strouhalové k úmrtí prof. Čeňka Strouhala [1922]

Odpověď rakouskému prezidentu M. Hainischovi na list a zásilku knih [1922]

List Leopoldu Heyrovskému k 70. narozeninám [1922]

Poslanec Kramář [1922]
  • Poslanec Kramář. Právo lidu, 31, 1922, č. 88, s. 8, 14. 4. Nepodepsáno.

Odpověď na pozdrav z valného sjezdu Čs. národní demokracie [1922]
  • Odpověď pana prezidenta. Národní listy, 62, 1922, č. 85, s. 3, 27. 3., a v dalších listech. AKPR, inv. č. 893, sign. D 8500, kr. 97. Strojopisný opis telegramu z Českého slova. Tiskneme s naším titulkem.

List Václavu Burgerovi při odchodu na odpočinek [1922]

K návštěvě Karla Horkého u prezidenta republiky [1922]
  • K návštěvě Karla Horkého u prezidenta republiky. Národní listy, 62, 1922, č. 252, s. 3, 14. 9. Otištěno též: Karel Horký končí svou kampaň. Lidové noviny, 30, 1922, č. 462, s. 4, 15. 9., a v dalších listech.

Ještě Kramářových „Pět přednášek o zahraniční politice“ [1922]
  • Ještě Kramářových „Pět přednášek o zahraniční politice“ Čas, 32, 1922, č. 188, s. 2, 13. 8. Podepsáno Dr. V. S. Přetištěno: Naše revoluce, 13, 1937, č. 3–4, s. 279–281.

Následky smířlivosti [1922]
  • Následky smířlivosti. Čas, 32, 1922, č. 69, s. 1–2, 22. 3. Podepsáno Dr. I. K.