sv. 23 | [Rozhledy politické] [1897]

texty: Úspěchy sociální demokracie – Mladočeské vedení a sociální demokracie – Demokraté bez všeobecného práva hlasovacího – Strana staročeská – Všeobecná politická kaše – Sněmování – Statistická kancelář česká Moravští Čechové proti zdokonalení volebního aparátu – Plzeň s českým zastoupením – Slovinci v Korutanech
  • Naše doba 4, 1896–1897, č. 6, 20. 3. 1897, s. 538–539; rubrika: Rozhledy politické. Podepsáno: S.