sv. 23 | [Rozhledy politické] [1896]

Maďarské milénium – Dr. Lueger více než purkmistrem – Volební oprava a ostatní jednání parlamentámí – Hlasovala pro vládní návrh volební v českém klubu většina? – Poměry ve straně mladočeské – Politické bitvy bez vůdců Nedostatek politického vzdělání – Dostatek politické lhostejnosti – Hr. Hohenwart – Kompromis moravského velkostatkářstva
  • Naše doba 3, 1895–1896, č. 8, 20. 5. 1896, s. 738–740. Rubrika: Rozhledy politické. Podepsáno: S.