sv. 23 | [Zprávy] [1896]

texty: Letošní slavnosti Havlíčkovy – Hnutí proti klasickým jazykům na střední škole – Regulace Dunaje u Železných vrat – Dělnická akademie. – Příšerná čísla – Matice sokolská – Putování lidu z moravského Slovácka za prací – Zelená internacionála – Tepelné poměry uvnitř zeměkoule – Malířská akademie v Praze – Nový časopis pro starožitnostníky! – Úkoly všeobecné biologie – Přírůst evropského obyvatelstva v posledním desítiletí – Vývoj univerzitní extenze
  • Naše doba 4, 1896–1897, č. 1,20. 10. 1896, s. 90–96; rubrika: Zprávy. Nepodepsáno. [Spolu­autor Josef Laichter.]