sv. 23 | [Rozhledy politické] [1895]

Schválení rozpočtu s položkou pro školu v Celji – Německý liberalismus – „Mrtvé duše“ – Sblížení Jihoslovanů a konzervativců – Protikoalice pouze negativní – Naše poselstvo opět „izolováno“ – Co asi znamená navazování s námi Čechy? – Nastávající vyrovnání s Uhry – Politická mrtvota doma – Ať žijí řezníci, učitelé, ať vůbec žije kdekdo! – Politika abonentní stačí – Návrh na národohospodářský sjezd – Nová konfiskační praxe – Neštěstí v Mostě a státní dozor – Kongres nemaďarských národností v Budapešti. Konec Stambulova a věci bulharské – Politika vnitřní a zahraniční – Bulharská „donquijotiáda“ – Bulharský Bismarck nebo Crispi? – Pravoslaví v temném dílu světa – Srbské dluhy – Rumunsko – Nové volby v Anglii – Belgie a klerikalismus – Itálie – Ostrov Kuba
  • Naše doba 2, 1894–1895, č. 11,20. 8. 1895, s. 1018–1023; rubrika: Rozhledy politické: Podepsáno: S. [Druhá část zprávy nepodepsána.]