sv. 23 | Dr. J. Kaizl: České myšlénky [1895]

  • Čas 9,1895, č. 52, 28.12., s. 817–829. Nepodepsáno. [Spoluautorství textu stylizovaného Janem Herbenem.] Přetištěno in Spor o smysl českých dějin 1895–1938. Ed. Miloš Havelka a Věra Jungmannová. Praha, Torst 1995, s. 98–121.