sv. 23 | [Zprávy] [1896]

texty: Jednota filozofická – Klerikálové dle usnesení solnohradského sjezdu přejí si – Založení staroslovanské písemnosti – Tajné řeči a hantýrky slovanské – Elektrické orání – Pojišťování řemeslníků a živnostníků pro případ stáří a invalidity – Regulace univerzitního kolejného – Učitelské kurzy na univerzitě – Nazareni na Moravě – Dělnická akademie na Moravě – Reforma bytů jako otázka politická
  • Naše doba 4,1896–1897, č. 2, 20. 11.1896, s. 187–192; rubrika: Zprávy. Nepodepsáno. [Spoluautor Josef Laichter.]