sv. 23 | [Zprávy] [1897]

texty: Nové výroky Kristovy – Českoslovanská výstava fotografická – Sacharin – Valašský průmysl nábytkový – Novi viek – Moravští Němci v moderní literatuře německé – Sionisté – Náboženství a politika – Legendu o Moltkovi – „Moderní“ válka – Přednášky pro lid ve Francii a národní učitelstvo – Kterak pečují o zpustlou mládež v Norsku? – Hygiena tělesné výživy – Utracování dětí v Anglii – Rodinné hotely v Americe
  • Naše doba 4, 1896–1897, č. 12, 20. 9. 1897, s. 1126–1136; rubrika: Zprávy. Nepodepsáno. [Spoluautor Josef Laichter.]