sv. 23 | 57. Výroční výstava Krasoumné jednoty [1896]

  • Naše doba 3, 1895–1896, č. 9, 20. 6. 1896, s. 822–824; rubrika: Výtvarné umění. Podepsáno: Lorenzo.