sv. 23 | [Rozhledy politické] [1896]

† Arcivévoda Karel Ludvík – Klerikální organizace politická na Moravě – Koalice moravské strany lidové a národní – „Tak to dále nejde!“ ale jde! – Zákaz teplický – Strana německo-liberální také se bortí – Hrabě Fr. Thun – Práce parlamentámí – Delegace – Mileniová reklama – Strany v Chorvatsku
  • Naše doba 3, 1895–1896, č. 9, 20. 6. 1896, s. 825–828. Rubrika: Rozhledy politické. Podepsáno: S.