sv. 23 | [Úvahy a kritiky] [1896]

texty: M. Bobrzyński, Přehled dějin polských – Stručný výklad evangelia. Napsal Lev N. Tolstoj – L. N. Tolstoj. Spása ve vás – N. Karějev. Listy studující mládeži o sebevzdělání – John Rae. Osm hodin práce
  • Naše doba 3, 1895–1896, č. 5, 20. 2. 1896, s. 472–473. Rubrika: Úvahy a kritiky.