sv. 23 | [Rozhledy politické] [1897]

Jazyková nařízení pro Moravu – Kde zůstávají ohlášené instrukce? – Mladočeský hlad na staročeské drobty – Mladočeské amtsdýnrovství Dnes jsou staročeši a šlechta a tudíž klerikálové vůdci mladočeské politiky – Konce bouře protidělnické – Příčiny toho – Dělnictvo národní – Národní dělnictvo světící 1 květen – Politická situace – Pracovní odbory mladočeského klubu pražského – „Autonomní“ návrh Dipauliho – Němci a jazyková nařízení
  • Naše doba 4, 1896–1897, č. 8, 20. 5. 1897, s. 732–734; rubrika: Rozhledy politické. Podepsáno: S.