sv. 23 | [Rozhledy časopisecké] [1895]

texty: Zakončení bojovného ročníku: Zde by měly kvést růže
  • Naše doba 2,1894–1895, č. 12, 20. 9.1895, s. 1131–1134; rubrika: Rozhledy časopisecké. Podepsáno: Sursum!