sv. 23 | [Rozhledy časopisecké] [1895]

texty: Světozor překvapil literární svět
  • Naše doba 2, 1894–1895, č. 7, 20. 4. 1895, s. 647–649; rubrika: Rozhledy časopisecké. Podepsáno: Sursum. [Spolu s J. S. Macharem; následují závěrečné dva Macharovy odstavce.]