sv. 23 | [Zprávy] [1897]

texty: Mommsen a Slovanský kalendář
  • Naše doba 5, 1897–1898, č. 3, 20. 12. 1897, s. 249. Podepsáno: Red. [Poznámka pod čarou k článku V. Chládka O Smetanově Daliboru.]