sv. 23 | [Zprávy] [1895]

texty: Obstarávání míst – Akademie dělnická v Praze – Němčina v Čechách – Nový chemický prvek „argon“ – Války a bitvy budoucnosti – Japonský obchod a průmysl – Ženská otázka v Anglii – Studium Komenského v Rusku – Čechy a Morava dodávají pracovní sílu do Vídně
  • Naše doba 2,1894–1895, č. 5, 20. 2.1895, s. 571–576; rubrika: Zprávy. Nepodepsáno. [Spolu s Jos. Laichterem.]