sv. 23 | [Zprávy] [1895]

texty: Národopisná výstava – Mravní národopis – Židé proti liberalismu – Dělnictvo na Slovensku – Historický ráz Prahy – Rumuni a Evropa – Studentská otázka – Čechy, Rusko, Slovanstvo
  • Naše doba 2, 1894–1895, č. 8, 20. 5. 1895, s. 764–768; rubrika: Zprávy. Nepodepsáno.