sv. 23 | [Úvahy a kritiky] [1897]

texty: Rolníkům a výrobcům řepy cukrovky. V odpověď na stejnojmennou brožurku, vydanou nákladem hospodářských spolků středních Čech, ku vyzvání z kruhů cukrovamických napsal Vojtěch Hořínek – K otázce daně z cukru roku 1896. Napsal G. Hodek – Význam cukru. Příspěvek ku vyjasnění od Edm. Kutschery – J. Máchal, Ant. Puchmajer – Jar. Vlček, První novočeská škola básnická
  • Naše doba 3, 1895–1896, č. 6, 20. 3. 1896, s. 567–569; rubrika: Úvahy a kritiky.