sv. 23 | [Rozhledy časopisecké] [1895]

Divadlo a ženská otázka – Oscar Wilde – Umění a mravnost – Huysmansovo obrácení – Nová otázka: Co znamenají „Písně otroka“? – „Národní listy“ pro naši slavnou minulost a Slovanstvo – Mnichovský dekadenstní „Pan“ – Dekadence „Vlasti“ Literární směs: Literární listy, Rozhledy, Hlídka literární, Časopis lékařů českých
  • Naše doba 2, 1894–1895, č. 8, 20. 5. 1895, s. 752–757; rubrika: Rozhledy časopisecké. Podepsáno: Sursum!