sv. 23 | [Úvodní text k článku Návrh osnovi, jak zjednodušit…] [1897]

  • Naše doba 4, 1896–1897, č. 11,20. 8. 1897, s. 1050. Nepodepsáno. [Úvodní poznámka k vý­kladu prof. Ferdinanda Jokla.]