sv. 23 | [Zprávy] [1895]

texty: Slovenští dělníci – Prvá sociální univerzita – „Intimní divadlo“ – Výroční zpráva vývozního spolku pro Čechy, Moravu a Slezsko
  • Naše doba 2, 1894–1895, č. 9, 20. 6. 1895, s. 863–864; rubrika: Zprávy. Nepodepsáno.