sv. 23 | [Úvahy a kritiky] [1897]

texty: Nové spisy
  • Naše doba 4, 1896–1897, č. 9, 20. 6.1897, s. 859–863; rubrika: Úvahy a kritiky. Nepodepsáno.