sv. 23 | Pan Pelcl v Politik [1896]

  • Čas 10, 1896, č. 21,23. 5., s. 334; rubrika: Zasláno. Podepsáno: T. G. Masaryk.