sv. 23 | [Rozhledy politické] [1896]

Zmatky ve straně mladočeské pro volební předlohu – Předčasné usnesení klubovní – Co znamená rovnost všeobecného práva hlasovacího – Demokratismus a stavovství – Co podle dr. Engla zbývá činit pro lid – Nár. listy pro rozum a proti citu – Posl. Eim proti logice ale pro politickou embryogonii – Jak sociální demokraté „přijímají“ volební návrh – Otázka opozice a otázka všeobecného práva hlasovacího – Žádá se sjezd strany – Moravané přistoupli do klubu a jak to sami vykládají – Diskuse státoprávní a vyrovnání s Němci – Zvýšení platů úřednických a profesorských – Uhry
  • Naše doba 3, 1895–1896, č. 7, 20. 4. 1896, s. 632–636. Rubrika: Rozhledy politické. Podepsáno: S.