sv. 23 | [Zprávy] [1896]

texty: Spor rukopisný
  • Naše doba 3,1895–1896, č. 10, 20. 7.1896, s. 957–958. Rubrika: Zprávy. Podepsáno: T. G. M.