sv. 23 | 56. výroční výstava Krasoumné jednoty [1895]

  • Naše doba 2, 1894–1895, č. 8, 20. 5. 1895, s. 722–724; rubrika: Výtvarné umění. Podepsáno: Lorenzo.