sv. 23 | [Úvahy a kritiky] [1897]

texty: Josef Kořenský, Na Krymu
  • Naše doba 3, 1895–1896, č. 10, 20. 7. 1896, s. 949; rubrika: Úvahy a kritiky. Podepsáno: Č.