sv. 23 | [Zprávy] [1895]

texty: K dějinám sociálně demokrat. spolků českoslovanských – Sociální a mravní poměry v Čechách – Zakázané noviny v Rakousku
  • Naše doba 2, 1894–1895, č. 4, 20. 1. 1895, s. 379–381; rubrika: Zprávy. Nepodepsáno.