sv. 23 | [Úvahy a kritiky] [1896]

texty: Upozornění redaktorovo – Přehledy měsíční – Fr. Thom. M. Wehofer, O. P.: Das Lehrbuch der Metaphysik für Kaiser Josef II. – Aristotelova politika – František Palacký. Sestavil Vácslav Řezníček – JUDr. Václav Pittermann: Vědomá hmota – Učitelstvo a politika. Časová úvaha. Napsal Čeněk Radimský
  • Naše doba 3, 1895–1896, č. 10, 20. 7. 1896, s. 938–940 a 949–952.