sv. 23 | [Rozhledy časopisecké] [1895]

texty: Než komu čest, tomu čest! – Mimo naše očekávání.
  • Naše doba 2, 1894–1895, č. 5, 20. 2. 1895, s. 451–456; rubrika: Rozhledy časopisecké.