sv. 23 | [Rozhledy politické] [1896]

Oslavení Jiřího z Poděbrad – Slavnostní falšování dějin – Přepodivné vedení mladočeské strany – Akce ve prospěch našich národních menšin – Pochybená taktika – Strach před klerikaly – Nár. listy a klerikalismus – Salcpurský a táborský sjezd katolický – Prof. Rezek v ministerstvě vyučování – Car ve Vídni a „slovanská“ politika – Vyrovnání s Uhry – Sněmovní volby ve Slezsku – Poslanec Pacák poslanci Vašatému
  • Naše doba 3, 1895–1896, č. 12, 20. 9. 1896, s. 1102–1105. Rubrika: Rozhledy politické. Nepodepsáno.