sv. 23 | [Rozhledy politické] [1896]

Spory o Slavii – Tzv. humanitní program Kollárův, Šafaříkův, Palackého, Havlíčkův, Nerudův – Humanita, ne humanismus! – Obrodní humanita žádá netoliko lásku ale také vzdělání – Humanita není citlivůstkářstvím – Vlastenčení není vlastenectví, fanatismus není láska – Vlastenčící zelotové potřebují národní tmu – Kde jsou kulturní plody vlastenčících zrádcařů? – Humanita je jediný politický program skutečně praktický – Palacký a Havlíček jej proto doporučovali – Člověčenstvo a národ se nevylučují – Nelze pracovat napřed pro národ a teprve potom pro lidstvo – Sociální demokracie a národ – Mezinárodnost není bez národnosti a proti národnosti – Úřednické a profesorské předlohy – Nová teorie o „autonomii“
  • Naše doba 4, 1896–1897, č. 3, 20. 12. 1896, s. 256–260. Rubrika: Rozhledy politické. Podepsáno: S.