sv. 23 | Jak se staví v nejnovější době socialisté k etice [1896]

  • Jak se staví v nejnovější době socialisté k etice. Praha, Společnost pro vědy státní a sociální (Zprávy Společnosti pro vědy státní a sociální sv. 2) 1896, 5 s. S podtitulem: Ve schůzi dne 24. února 1896 referoval prof. T. G. Masaryk.