sv. 23 | [Rozhledy politické] [1897]

Uzavření parlamentu – Federace, autonomie a státní právo – Tzv. ničení parlamentu centrálního – Jazykové výklady bez konce – Fertig! Hotovo! – Voličstvo německé a české – Naše bachovské husarství – Sociální demokracie a národnost – Národní dělnictvo rozpadlo se ve dvě frakce – Učitelstvo české proti návrhu Ebenhochovu – Oslavení Husa a „autonomní“ většina
  • Naše doba 4, 1896–1897, č. 9, 20. 6. 1897, s. 830–831; rubrika: Rozhledy politické. Podepsáno: S.