sv. 23 | [Rozhledy politické] [1895]

Nové ministerstvo úřednické – Příčina pádu Windischgrätzova – Obstrukce – Odstoupení Plenerovo – Pan Plener jako politik a odpůrce – Taktika vyčkávací a neshoda mezi obstrukcí v parlamentě a jednáním v delegacích – Diskuse o oportunismu Zase požadavek jednoty a jednání o smír na Moravě – Staročeská schůze volební a hr. Pálffy o moderní šlechtě – Jazyk a vyučování náboženství – Organizace židovské církve české – Vzrůst socialismu v Uhrách a jednání o mezinárodní sdružení agrární. Kielské slavnosti a franko-ruský spolek – Rusko a francouzský kapitál – Rusko v Africe – Rusko a Balkán – Rusko a Řím – Úmrtí Bunga – Nové koaliční ministerstvo v Anglii – Parlamentámí facky v Itálii
  • Naše doba 2, 1894–1895, č. 10, 20. 7. 1895, s. 918–922; rubrika: Rozhledy politické. Podepsáno: S.