sv. 23 | [Zprávy] [1897]

texty: O H. Ibsenovi
  • Naše doba 4, 1896–1897, č. 5, 20. 2. 1897, s. 471–472; rubrika: Zprávy. Nepodepsáno.