sv. 23 | [Zprávy] [1896]

texty: Kdo zavinil nynější zmatek?
  • Naše doba 3, 1895–1896, č. 4, 20. 1. 1896, s. 383–384. Rubrika: Zprávy. Podepsáno: T. G. Masaryk.