sv. 23 | [Úvahy a kritiky] [1897]

texty: Nové spisy
  • Naše doba 4, 1896–1897, č. 5, 20. 2. 1897, s. 468–470; rubrika: Úvahy a kritiky. Nepodepsáno.