sv. 23 | [Rozhledy politické] [1896]

† Dr. Julius Grégr – Usnesení poslanců o další politické taktice – Volby v V. kurii – Kompromis stran pro volby pražské – Mladá Morava – Národní výbor oblíbenou myšlenkou Havlíčkovou – Hrabě Badeni o české otázce – Vláda, Poláci a Němci – Morava před volbami – Nová selská strana Protizednářský sjezd – Uherský parlament rozpuštěn – Redakční rada Nár. listů – Poměry haličské – České vítězství v Slezsku
  • Naše doba 4,1896–1897, č. 1,20.10.1896, s. 58–61. Rubrika: Rozhledy politické. Podepsáno: S.